© MK Apolo
 

 

 Naše akce - pozvánky a reportáže z námi pořádaných akcí

 

Vyberte rok:

 

Modelářský Klub SMČR č. 240 APOLO Kopřivnice

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kopřivnice

zve všechny modeláře a jejich příznivce na

 16. ročník veřejné soutěže stavitelů plastikových a papírových modelů

pořádané u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky

 

 22. října 2016

Soutěž se koná v prostorách

Domu dětí a mládeže Kopřivnice

 

 

 

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – BODOVÁNO DLE SMČR:

1.a (letadla 1/32) – bez rozdílu věku!

1.b (letadla 1/48) – žáci (2003 a mladší), kadeti (1998-2002), senioři (1997 a starší)

1.c (letadla 1/72) – žáci (2003 a mladší), kadeti (1998-2002), senioři (1997 a starší)

1.d (letadla 1/144) – bez rozdílu věku!

2.a (technika 1/35) – žáci (2003 a mladší), kadeti (1998-2002), senioři (1997 a starší)

2.b (technika 1/48) – bez rozdílu věku!

2.c (technika 1/72) – žáci (2003 a mladší), kadeti (1998-2002), senioři (1997 a starší)

  

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ ZPŮSOB:

MISTR ŠTĚTCE (speciální kategorie figurek a bust všech velikostí) – bez rozdílu věku!

KOPŘIVNICKÝ MIXÉR (speciální kategorie vrtulníků všech měřítek) – bez rozdílu věku!
 

 Soutěžní a věkové kategorie PAPÍROVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ ZPŮSOB:

T – kolová a pásová technika (jakákoliv bojová i civilní)

A – architektura (členitá i nečlenitá)

O – ostatní technika (letadla, lodě, vesmír…)

Zda budou tyto kategorie rozděleny do věkových skupin záleží na počtu soutěžících!
 

 NOSTALGIA CUP – hecovní setkání:

Součástí soutěže - či spíše výstavy - je i otevřené setkání (nejen) historických modelů NOSTALGIA CUP 2016: Rok sportovních letadel Velmi široké téma, hledejte a oprašujte či stavějte nové sporťáky všech druhů, měřítek i barev, motorové i bezmotorové a přijeďte se s nimi pochlubit na naši soutěž, kde budou všechny pohromadě! Pro každého účastníka pamětní list, pro toho nejlepšího i něco navíc!  
 

SPECIÁLNÍ CENY:

Kopřivnické poháry 2016 (model s nejvyšším počtem bodů z kat. 1.* a kat. 2.*)
Poháry se udělují dva, vždy za nejlepší model letecké a pozemní techniky (vojenské či civilní) – ten, který dostane absolutně největší počet bodů (bez ohledu na to, ve které věkové kategorii soutěžil a jen z kategorií 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c).

Nejlepší Čech (bodově nejlepší modely Čs. letadel a techniky z kategorií 1.b, 1.c, 2.a, 2.c)
Kromě prestižních pohárových ocenění připravujeme každoročně cenu pro bodově nejlepší letoun Československého letectva (nebo civilní) a nejlepší pozemní techniku Československé armády (nebo civilní) v obou hlavních měřítcích (kategorie 1.b, 1.c, 2.a, 2.c), udělujeme tedy čtyři tyto ceny!

Cena Svazu letců ČR – zástupci Svazu letců ČR, pobočného spolku plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor ocení autora jednoho modelu dle vlastního výběru speciální cenou – letem na trenažéru L-410.

Putovní pohár brig. gen. Zdeňka Škarvady (4. ročník) - ve spolupráci s paní Ivanou Škarvadovou a  Svazem letců ČR, pobočným spolkem plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor k uctění památky brig. gen. Zdeňka Škarvady, veterána 310. stíhací perutě RAF z Druhé světové války se držitelem putovního poháru na jeden rok stane autor nejlepšího modelu stíhacího letounu v markingu Royal Air Force z období 1939-1945.

 

Divácká soutěž (letadlo, technika a papírový model s největším počtem diváckých hlasů)

Kubok Morjaka – nejhezčí amfibie soutěže, model vybírá a cenu předává Libor Špůrek.
Námořníkův pohár je cena vyhlašovaná a udělovaná Liborem "LoneStar" Špůrkem o subjektivně nejhezčí plovákový letoun či létající člun (prostě co vzlétá a přistává na hladinu) bez rozdílu věku či měřítka.

Nejlepší nesoutěžní – subjektivně nejhezčí model (případně modely) v nesoutěžní výstavě modelů, model vybírají přítomní členové MK Apolo (naše modely se nepočítají!)

Sharp Best of Show - firma Sharp centrum Ostrava vyhlašuje cenu Best of Show, model vybírá a cenu předává Miloš Völkl.

 

1. Opravdové mistrovství v plastikovém modelářství:

Již třetí ročník opravdové živé stavba opravdového modelu od A do Z v časovém limitu 16 minut. Kluby a výpravy mohou nominovat své borce, z nichž vylosujeme soutěžící, kteří se utkají ve vzájemných duelech. Z těch vzejdou finalisté, kteří se podruhé v historii utkají o titul Opravdového mistra. Jedinečné sportovní klání podporují opět firmy AZ model a Machač! Jak probíhaly předchozí ročníky tohoto mistrovství můžete spatřit na našich stránkách:

 

Video 2015: http://apolokoprivnice.rajce.idnes.cz/Koprivnicke_pohary_2015/#KP2015.jpg

Reportáž 2015: http://apolo.koprivnice.org/nasesoutez15.htm

 

 

 Časový průběh:

08:00 – 09:45 přejímka modelů

10:00 zahájení soutěže

10:00 – 14:30 (cca) hodnocení modelů, prohlídka modelů pro veřejnost

14:00 – 15:00 (cca) 1. Opravdové mistrovství v plastikovém modelářství

15:00 – 16:00 (cca) vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Upozorňujeme soutěžící, že časový harmonogram akce je pouze předpokládaný, může se měnit podle aktuální situace!
 

 Startovné (platí se za každý soutěžní model!):

30 Kč dospělí; 15 Kč žáci a kadeti

Všichni, kdo se zaregistrují předem elektronicky, budou platit startovné pouze za osobu! Elektronická registrace byla spuštěna na začátku října.

 

 Další pravidla soutěže a doplňkové informace:

Elektronická registrace do soutěže bude spuštěna na začátku října, o všem se včas dozvíte na našem webu v Aktualitách. Využijte výhod elektronické registrace, ušetříte si čekání ve frontě a část startovného!

Plastikové modely budou bodovány podle aktuálních platných pravidel SMČR. Rozhodčí budou mj. určeni v místě konání z delegátů jednotlivých klubů. K modelům musí být přiložen návod ke stavbě a podklady použité při stavbě modelu. Proxy je povoleno.

Hodnocení papírových modelů proběhne porovnávacím způsobem. Není potřeba přikládat stavební podklady. Proxy je povoleno.

Soutěžící smí přihlásit maximálně dva modely v každé z kategorií, v případě velkého počtu modelů si vyhrazujeme právo omezit počet modelů každého soutěžícího na jeden v každé z kategorií! První tři modely v každé kategorii obdrží diplomy a ceny (speciální kategorie hodnoceny odlišně). Všechny ostatní nesoutěžní modely můžete ukázat ve společné výstavě.

 

 POZOR! Soutěže se nemůže zúčastnit model, který získal OCENĚNÍ
 na předchozích ročnících! Určitě jste za rok postavili něco nového!

 

 Prostor pro modelářskou burzu zdarma – přivezte své přebytky!

 

 Pokud se vám nechce soutěžit, můžete své modely vystavit na
 společné nesoutěžní výstavce modelů!

 

 Personální zajištění:

Ředitel soutěže: Dušan Ritz

Hlavní rozhodčí: Miloš Völkl

Organizační tým: Petr Koliba, Roman Kresta, Ondřej Škarka, Jiří Jan, Martin Glogar, Libor Špůrek, Tomáš Ritz, Daniel Křivánek, Pavel Šenk a další…

Kontakt: Dušan Ritz, +420 603 579 530, modelklub.apolo@seznam.cz

 

 

 Kde nás najdete? Mapu zvětšíte kliknutím...

 

 

 

Těšíme se na shledanou s Vámi u nás na tradiční říjnové soutěži!

 

 

 Jarní patlací víkend Apolo Kopřivnice, DDM Kopřivnice (26. - 28. února 2016):

Letošní jarní patlák se opět konal v našem DDM, kde jsme se tentokrát sešli sice v menším počtu než obvykle, zato jsme však měli i zahraniční účast. V tradiční sestavě chyběli Víťa Výmola, Robert Szwarc, Dan “Skřivan“ Křivánek, Jirka Krumnikl a "trochu větší polovinu" také Pavel Šenk. Zato jsme však měli několik zajímavých návštěv, jako například Jardu Maliňáka, Vildu Bára nebo i čerstvý přírůstek do rodiny Petra Koliby - jeho syna Petra. Tentokrát pro patlák nebyl zvolen žádný typový model, takže si každý donesl, co ho večer před odjezdem napadlo. Například Petr Koliba se rozhodl pohnout se Zlínem 50 a následně moc pěkně slepil Luňáka, větroni se věnoval i Jirka Hodic, Jirka Jan se stejně jako já zabýval bojovou technikou, Dušan zase předváděl své nadání na Hurricanovi a Libor Špůrek měl celou výrobní linku letadel. Martin Glogar se Son pracovali na Spitfiru, stejně jako Tom Ritz. Markové Hovorka i Nováček a Miloš Völkl se věnovali pokračovacím pracím na svých rozestavěných kouscích. První večer se ale chtělo modelařit jen části účastníků, zbytek se věnoval diskusi a následně se přesunul na hotel. Zbytek pracujících vytrval až do tří hodin následujícího rána, kdy už to zalomil i ten poslední. Následující den probíhal velmi pohodově a po obědě k nám zavítal i Pavel Šenk se Šturmovikem. Ke konci dne začalo tempo některých už značně zpomalovat (tedy aspoň u mne), ale jiní právě naopak zrychlovali (třeba z ničeho nic Petrův slepený Luňák). Večer se to však už zvrhl naplno, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem byl videohovor Mr. Hančára z UK, který trval až do noci, jelikož každý s ním rád prohodil pár slov a také si symbolicky přiťukl moravskou pálenkou. Druhým důvodem byla naprostá rebelie Martina Glogara, který ve víru vášně začal lepit Avii S-199 od KP naprosto odlišným způsobem než je jemu vlastní. Na celé stavbě se také podílel Jirka a oba tento model ještě ten večer dovedli do barvy. Myslím, že Martin trénoval na naše opravdové mistrovství, protože jinak by to byla vážná mutace na jeho Tamiya-chromozomu. Celý večer nakonec skončil bouřlivou diskusí a následně se šlo zalehnout. Nedělní ráno probíhalo obdobně jako vždy, většina členů už pomalu začínala balit, jiní ještě dokončovali dodělávky. S poměrně velkou časovou rezervou jsme se následně odebrali zpátky ke svým rodinám.... (zapsal Ondřej Škarka, nafotili Ondřej Škarka a Petr Koliba)