© MK Apolo
 

 

 Naše akce - pozvánky a reportáže z námi pořádaných akcí

 

Vyberte rok:

 

Modelářský Klub SMČR č. 240 APOLO Kopřivnice

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kopřivnice

zve všechny modeláře a jejich příznivce na

 17. ročník veřejné soutěže stavitelů plastikových a papírových modelů

pořádané u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky

 

 28. října 2017

Soutěž se konala v prostorách

Domu dětí a mládeže Kopřivnice

Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice

 

 

Kompletní propozice ke stažení (PDF)

Elektronická registrace bude spuštěna v říjnu

 

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – BODOVÁNO PODLE SMČR:

1.a (letadla 1/32) – bez rozdílu věku!

1.b (letadla 1/48) – žáci (2004 a mladší), kadeti (1999-2003), senioři (1998 a starší)

1.c (letadla 1/72) – žáci (2004 a mladší), kadeti (1999-2003), senioři (1998 a starší)

1.d (letadla 1/144) – bez rozdílu věku!

2.a (technika 1/35) – žáci (2004 a mladší), kadeti (1999-2003), senioři (1998 a starší)

2.b (technika 1/48) – bez rozdílu věku!

2.c (technika 1/72) – žáci (2004 a mladší), kadeti (1999-2003), senioři (1998 a starší)

  

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ ZPŮSOB:

MISTR ŠTĚTCE (speciální kategorie figurek a bust všech velikostí) – bez rozdílu věku!

KOPŘIVNICKÝ MIXÉR (speciální kategorie vrtulníků všech měřítek) – bez rozdílu věku!

DIO(D)RAMATA (speciální kategorie dioramat a vinět všech měřítek) – bez rozdílu věku!
Generálním sponzorem DIO(D)RAMAT je firma FOX Model!

 Soutěžní a věkové kategorie PAPÍROVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ ZPŮSOB:

T – kolová a pásová technika (jakákoliv bojová i civilní)

A – architektura (členitá i nečlenitá)

O – ostatní technika (letadla, lodě, vesmír…)

Zda budou kategorie papírových modelů rozděleny do věkových skupin záleží na počtu soutěžících!
 

 NOSTALGIA CUP – hecovní setkání:

Součástí soutěže - či spíše výstavy - je i otevřené setkání (nejen) historických modelů NOSTALGIA CUP 2017: Rok Izraelského letectva 1947-1967. Hledejte a oprašujte či stavějte nové modely letadel s Davidovou hvězdou uvedeného období a přijeďte se s nimi pochlubit na naši soutěž, kde budou všechny pohromadě! Pro každého účastníka pamětní list, pro toho nejlepšího i něco navíc!
 

SPECIÁLNÍ CENY:

Kopřivnické poháry 2017 (model s nejvyšším počtem bodů z kat. 1.* a kat. 2.*)
Poháry se udělují dva, vždy za nejlepší model letecké a pozemní techniky (vojenské či civilní) – ten, který dostane absolutně největší počet bodů (bez ohledu na to, ve které věkové kategorii soutěžil a jen z kategorií 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c).

Nejlepší Čech (bodově nejlepší modely Čs. letadel a techniky z kategorií 1.b, 1.c, 2.a, 2.c)
Kromě prestižních pohárových ocenění připravujeme každoročně cenu pro bodově nejlepší letoun Československého letectva (nebo civilní) a nejlepší pozemní techniku Československé armády (nebo civilní) v obou hlavních měřítcích (kategorie 1.b, 1.c, 2.a, 2.c), udělujeme tedy čtyři tyto ceny!

Cena Svazu letců ČR – zástupci Svazu letců ČR, pobočného spolku plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor ocení autora jednoho modelu dle vlastního výběru speciální cenou – letem na leteckém trenažéru na letišti v Mošnově.

Putovní pohár brig. gen. Zdeňka Škarvady (5. ročník) - ve spolupráci s paní Ivanou Škarvadovou a  Svazem letců ČR, pobočným spolkem plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor k uctění památky brig. gen. Zdeňka Škarvady, veterána 310. stíhací perutě RAF z Druhé světové války se držitelem putovního poháru na jeden rok stane autor nejlepšího modelu stíhacího letounu v markingu Royal Air Force z období 1939-1945. Přehled vítězů všech ročníků Putovního poháru najdete pod tímto odkazem.

 

Divácká soutěž (letadlo, technika a papírový model s největším počtem diváckých hlasů)

Kubok Morjaka – nejhezčí amfibie soutěže, model vybírá a cenu předává Libor Špůrek.
Námořníkův pohár je cena vyhlašovaná a udělovaná Liborem "LoneStar" Špůrkem o subjektivně nejhezčí plovákový letoun či létající člun (prostě co vzlétá a přistává na hladinu) bez rozdílu věku či měřítka.

Nejlepší nesoutěžní – subjektivně nejhezčí model (případně modely) v nesoutěžní výstavě modelů, model vybírají přítomní členové MK Apolo (naše modely se nepočítají!)

Sharp Best of Show - firma Sharp centrum Ostrava vyhlašuje cenu Best of Show, model vybírá a cenu předává Miloš Völkl.

 

 Časový průběh:

08:00 – 09:45 přejímka modelů

10:00 zahájení soutěže

10:15 – 15:00 (cca) hodnocení modelů, prohlídka modelů pro veřejnost

15:00 – 16:00 (cca) vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Upozorňujeme soutěžící, že časový harmonogram akce je pouze předpokládaný, může se měnit podle aktuální situace!
 

 Startovné (platí se za každý soutěžní model!):

30 Kč dospělí; 15 Kč žáci a kadeti

Všichni, kdo se zaregistrují předem elektronicky, budou platit startovné pouze za osobu! Elektronická registrace bude spuštěna na začátku října.

 

 Další pravidla soutěže a doplňkové informace:

Plastikové modely budou bodovány podle aktuálních platných pravidel SMČR. Rozhodčí budou mj. určeni v místě konání z delegátů jednotlivých klubů. K modelům musí být přiložen návod ke stavbě a podklady použité při stavbě modelu. Proxy je povoleno.

Hodnocení papírových modelů proběhne porovnávacím způsobem. Není potřeba přikládat stavební podklady. Proxy je povoleno.

Soutěžící smí přihlásit maximálně dva modely v každé z kategorií, v případě velkého počtu modelů si vyhrazujeme právo omezit počet modelů každého soutěžícího na jeden v každé z kategorií! První tři modely v každé kategorii obdrží diplomy a ceny (speciální kategorie hodnoceny odlišně). Všechny ostatní nesoutěžní modely můžete ukázat ve společné výstavě.

 

 POZOR! Soutěže se nemůže zúčastnit model, který získal OCENĚNÍ
 na předchozích ročnících! Určitě jste za rok postavili něco nového!

 

 Prostor pro modelářskou burzu zdarma – přivezte své přebytky!

 

 Pokud se vám nechce soutěžit, můžete své modely vystavit na
 společné nesoutěžní výstavce modelů!

 

 Personální zajištění:

Ředitel soutěže: Dušan Ritz

Hlavní rozhodčí: Miloš Völkl

Organizační tým: Ondřej Škarka, Jiří Jan, Tomáš Ritz, Petr Koliba, Roman Kresta, Martin Glogar, Libor Špůrek, Daniel Křivánek, Pavel Šenk a další…

Kontakt: Dušan Ritz, +420 603 579 530, modelklub.apolo@seznam.cz

 

O žaludky soutěžících se tradičně postará firma Machač

 

 Kde nás najdete? Mapu zvětšíte kliknutím...

 

 

Kompletní propozice ke stažení (PDF)

Elektronická registrace bude spuštěna v říjnu

 

Těšíme se na shledanou s Vámi u nás na tradiční říjnové soutěži!